Перейти к содержимому

GUNEL-M

Members
  • Публикации

    2
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Neutral

О GUNEL-M

  • Звание
    Новичок
  1. Молочная диета: как быстро и безопасно похудеть за 7 дней Монокомпонентные диеты набирают все большую популярность. Это легко объяснить: никаких «заморочек» с рационом, а результат ты видишь практически сразу. В чем суть монодиеты? В течение нескольких дней употребляешь только один продукт и худеешь буквально на глазах. Более того, большинство предлагаемых для монодиеты продуктов содержат антиоксиданты, поэтому ты не только сбрасываешь лишний вес, но и очищаешь организм от накопленных шлаков и токсинов. Дело за малым — выбрать тот самый продукт, наедине с которым ты проведешь как минимум неделю. При выборе основного компонента для монодиеты следует помнить об опасности для организма: нехватка питательных веществ и витаминов может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, ухудшению работы нервной системы, обострению хронических заболеваний, развитию анемии и другим неприятным последствиям. Не забываем и про эмоциональную сторону вопроса — питаться одним и тем же продуктом целую неделю довольно сложно. Поэтому мы решили поговорить о самой «мягкой» во всех смыслах слова монодиете — молочной. Плюсы молочной диеты В отличие от других монодиет, молочная диета не истощает организм, а наоборот, повышает содержание полезных элементов в крови и улучшает процесс обмена веществ. В одном стакане молока содержится до 8 граммов чистого протеина, что позволяет полностью удовлетворить потребности мышц. К тому же молоко насыщает организм кальцием, который оказывает важное влияние на процесс жиросжигания. А вот недостаток кальция может привести к тому, что человек не сможет похудеть даже при очень низкокалорийном рационе. Продолжительность диеты Как правило, молочная монодиета длится 7 дней. Рекомендуемое время употребления молока — с 8:00 до 20:00. В первый день нужно пить по стакану молока каждые 2 часа; во второй день — по стакану каждые 1,5 часа; третий день предполагает употребление молока по стакану каждый час; в оставшиеся четыре дня нужно пить по стакану молока каждые полчаса. Рацион на неделю Но не все могут придерживаться таких строгих ограничений. Можно выбрать одну из поликомпонентных диет, в основе рациона которых молочные продукты. Это может быть молочно-растительная диета или любая молочно-фруктовая диета. В этом случае примерное меню на день выглядит следующим образом: завтрак — 1 банан, 200 мл кефира; второй завтрак — 200 мл молока; обед — 200 г овощного салата, заправленного йогуртом, 1 яйцо; полдник — 100 г творога, 100 г овсянки на молоке; ужин — 200 мл кефира, 1 яблоко. Дополнительно в день нужно выпивать 1 л молока, разделив его на несколько приемов,и не менее 1 л чистой воды — по стакану перед каждым приемом пищи. Противопоказания Противопоказанием к молочной диете может стать аллергия или индивидуальная непереносимость продукта. Возможной причиной отрицательной реакции организма на молоко является наличие белка А1. В таких случаях стоит попробовать молоко,содержащее только белок А2, оно лучше усваивается и не вызывает дискомфорт в кишечнике. Важно: если ты «сидишь» на молочной монодиете, выбирай натуральное молоко только высокого качества.
  2. Bu haram sevgidir. Şeytan vəsvəsə vasitəsi ilə sizin qəlbinizə haram olan sevgidən bir köz atıb. Siz bu haram olan şəhvət közünü şeytandan sizə təlqin olunan zəhərli oxlarının vasitəsi ilə (yəni haram olan nəzərlərlə, naməhrəmə baxmaqla), fəsad verən xam xəyallarla, yalnış ümidlərə qapılaraq və yalan olan arzularla alovlandırmısınız. Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, böyük islam alimi İbn əl-Qeyyim (rahiməhullahu) "Zəədu-l-Məad" kitabında belə demişdir: "Bu xəstəlik qəlb xəstəliklərindən biridir. Həm öz-özlüyü, həm səbəbləri, həmdəki müalicəsi ilə başqa xəstəliklərdən fərqlidir. Əgər davamlı olarsa, bu xəstəlik getdikcə daha da şiddətlinib möhkəmlənər, həkimlərin xəstəni müalicə etməsi çox çətinləşər və xəstə üçün olduqca böyük təhlükələr yaradar. Sonra o yenə də sözünə davam edərək deyir; Eşq bəlasına əsasən Uca Allahın məhhəbbətindən xali (boş) olan qəlblər tutulur. Əgər qəlb Uca Allahın sevgisi ilə dolu olub, Onunla görüşməyə (görməyə) həvəsli olarsa, bu onu eşq xəstəliyi bəlasına tutulmaqdan müdafiə edər və onun qarşısını alar. Ona görə də Uca Allah bu xüsusda Yusufu (aleyhi-s-sələm) misal gətirərək deyir: "(Qadın) ona meyl etmişdi. Əgər (Yusuf) Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyl edərdi. Beləcə, Biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o, Bizim seçilmiş qullarımızdandır". (Yusuf, 24). Bu ayə ona dəlalət edir ki, həqiqətən ixlaslı (səmimi) olmaq insanın özünü, şeytani sevgini və bunun üzərində qurulan günah və çirkin əməllərdən qorumasına bir səbəbdir. Buna görə də, bəzi keçmiş alimlər deyiblər ki, (haram) eşq sanki boş qəlbin hərəkətidir, yaxud (haram) sevgi qəlbin boşluğunun əlamətidir. Şəriətə görə sizin etməli olduğunuz şeylər bunlardır: Naməhrəmə baxmaqdan, söhbətdən, xəyallardan və digər şeylərdən çəkinmək Siz Uca Allaha səmimi qəlbdən çoxlu dua etməlisiniz ki, sizi qəzəbinə aparan səbəblərdən və bu bəlanın kökü olan haram baxışlardan qorusun! Baxışlardan sonra vəsvəsə qəlbə yol açır, qəlb isə boş xəyallar və ümidlər qurmağa başlayır. Hətta qəlb o hala gəlib çatır ki, haramı icra etmək üçün arzu və xəyal edir. Allah Rəsulu (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Adəm oğlunun zinadan bir nəsibi vardır. Heç şübhəsiz ki, o buna mütləq düşəcəkdir. Gözlərin zinası baxmaqdır. Qulaqların zinası dinləməkdir. Dilin zinası danışmaqdır. Əlin zinası tutmaqdır. Ayağın zinası addımlamaqdır. O, ki qaldı qəlbə o, arzu və təmənna edir. Övrət yeri ya bunu təsdiq edəcəkdir, ya da inkar". (İmam Əhməd: "Musnəd", 1/412). Uca Allah buyurur: "Mömin kişilərə de ki, (harama baxmayıb) gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini (zinadan) qorusunlar. Bu, onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara da de ki, (harama baxmayıb) gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini (zinadan) qorusunlar...". (ən-Nur, 30-31). Evlənmək İnsanın namusunu haramdan qorumasının ən böyük yolu düşüncələrini və istəklərini Allahın halal buyurduqlarına yönləndirməsidir. Bu halda da, əgər imkan varsa, evlənməkdir. Əgər qəlb kimdənsə xoşlanarsa, bu zaman ən münasib olan odur ki, onunla şəri nigah bağlayasınız. Cabir ibn Abdullah (Allah onlardan razı olsun) nəql edir ki, bir nəfər Allah Rəsulunun (salləllahu aleyhi və səlləm) yanına gəlib belə soruşdu: "Ya Rəsulallah! Bizim yetim bir qızımız var. Onu biri varlı-hallı, digəri kasıb olmaqla iki nəfər almaq istəyir. Biz imkanlı olana vermək istəyirik. Özü isə kasıba üstünlük verir. Bu məsələyə siz necə baxırsınız? Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) bu suala belə cavab verdi: "Bir-birini sevən cütlük üçün evlənməkdən (nigahdan) daha münasib, üstün (bir şey) olmayıb (yoxdur)". (İbn Məcəh, 1847). Allah Rəsulu (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: "Qoy evlənməyə imkanı olan (hər kəs, cavanlar) evlənsin. Çünki evlilik, gözləri və cinsiyyət üzvünü (zinadan) qoruyan ən yaxşı (səbəbdir). İmkanı olmayanlar isə oruc tutsunlar. Çünki oruc (insanın) şəhvətini soyudur". (əl-Buxari, 1905). Bu halda siz tez evlənməyə tələsməlisiniz və çalışmalısınz ki, qarşınıznda olan maneələri Allahın izni ilə aşasınız və günah əməlləri özünüzdən uzaqlaşdırasınız. Bu halda siz etibar etdiyiniz adamların (sizi başa düşən ananız, bacınız, əməli saleh qohumlarınız və s.) köməklərindən də istifadə edə bilərsiniz. Vəsvəsədən qorunmaq üçün çoxlu ibadət etmək Evlənənə qədər siz özünüzü fiziki və əqli olaraq ibadətlərlə (namaz, oruc, zikr və s.) və Allaha itaətlə məşğul etməlisiniz. Şeytana sizin qəlbinizə girib sizə mane olmasına bir an da olsa belə imkan verməməlisiniz və bütün o şeytandan gələn şəhvani qapıları bağlamalısınız. Dualarla Allahdan kömək istəmək Bu xəstəliyin ən yaxşı və faydalı müalicə üsullarından biri də Uca Allaha səmimi (ixlasla) qəlblə yalvararaq, yalnız Ona təvəkkül edərək Onun qarşısında zəlilliyini və acizliyini etiraf edərək dua etmək və Onun köməyini, yardımını istəməkdir. Başlanğıc üçün bu ilkin addımdır. Sonra isə siz ismətinizi qorumağa çalışmalı və qəlbinizdə olan şeytani şəhvət hislərini gizlətməyə çalışmalısınız! Peyğəmbərimiz (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurub: "Kim iffətli (həyalı, namuslu) olmaq istəyərsə, Uca Allah onu iffətli edər. Kim səbrli olmaq istəyərsə, Uca Allah onu səbirli edər. Kim də zəngin olmaq istəyərsə, Uca Allah onu zəngin edər. Heç kəsə səbrdən daha xeyirli və geniş bir pay verilməmişdir". (əl-Buxari, 6470; Muslim, 1053). Siz bilirsiniz ki, sizə başqa heç nə kömək olmayacaq və onunla evlənə bilməyəcəksiniz. Ona görə də etdiyiniz bu əməl haram və ağılsızlıqdır. Siz ömrünüzün çiçəklənən vaxtındasınız və yollar da qarşınızda çox asan və rahatdır. Ona görə də özünüzü Uca Allahın sizə qadağan etdiyi şeylərlə məşğul etməyin! Sonda Uca Allahdan istəyirik ki, imanı sizə sevdirib onunla qəlbinizi zinətləndirsin! Küfrə, fasiqliyə və asiliyə qarşı da sizdə nifrət hissi yaratsın, ən gözəl əməlləri və sözləri yerinə yetirməyə sizi müvəffəq eləsin və sizə əməli saleh ər və gözəl övladlar bəxş etsin! Milli.Az
×